Slovenský Červený kríž, územný spolok

00045608
Slovenský Červený kríž, územný spolok
Obrancov mieru 22,  064 01 Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa
01.01.1979
18.04.2007
Organizačná jednotka združenia
Činnosti ostatných členských organizácií
Činnosti záujmových zväzov, spolkov, klubov
Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam
Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Pridanie/Úprava informácií

Máte možnosť kontaktné informácie a ďalšie informácie o firme.